Prelekcja „Polskie drogi do niepodległości”

W przeddzień planowanej uroczystej akademii z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dla uczniów szkół AWANS w Pińczowie prelekcję pt.  „Polskie drogi do niepodległości” wygłosił pan Sylwester Walasek.

Wystąpienie poparte było licznymi prezentacjami z wykorzystaniem szkolnych audio-wizualnych  mediów.

Zaraz po prelekcji uczniowie odpowiadali na kilka pytań w formie testu kontrolnego.

Miłym akcentem kończącym spotkanie był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników prelekcji.

Inne artykuły

02 grudnia 2022

W szkole „AWANS” w Pińczowie trwa modernizacja i doposażanie w pomoce naukowe klasopracowni nr 11. Pojawiła się nowa biała tablica oraz szklana gablota z akcesoriami do zajęć z logistyki.

01 grudnia 2022

Na kierunkach Technik Logistyk i Technik Informatyk nasi uczniowie zdobywają wiedzę, która pozwoli im odnieść sukces w życiu zawodowym Naukę ułatwia nowoczesne wyposażenie, które stale uzupełniamy aby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju

28 listopada 2022

Projektować można również makijaże ! Podczas ostatnich zajęć z wizażu uczestniczki tworzyły makijaże na kartach zwanych Face Charts. Takie projektowanie nie tylko służy do zapisania pomysłu na makijaż, ale pobudza wyobraźnię i jest ciekawą zabawą w dobieranie kolorów. A potem było wiele przyjemności z wykonywania makijaży ….