Sale lekcyjne i pracownie

Nauka w naszej szkole nie mogłaby być na tak wysokim poziomie bez odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego. Sale lekcyjne i pracownie do nauki przedmiotów zawodowych posiadają wszystko co konieczne do rzetelnej nauki. Pracownie informatyczna, kosmetyczna i fryzjerska w naszej szkole zapewniają uczniom niezbędne akcesoria i przyrządy do szkolenia się i praktykowania swoich umiejętności.

Brak wpisow