Misja i historia Szkoły Awans w Pińczowie

Historia i tradycja szkoły jest bardzo bogata wyznaczona dwudziestoletnim okresem istnienia. Dyrekcja Szkoły troszczy się nie tylko o poprawienie warunków bytowych placówki, ale również jej starania ukierunkowane są na podniesienie jakości pracy szkoły, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz dbanie o jak najlepiej wykształconą kadrę pedagogiczną. Dobór odpowiednich ludzi do pracy w naszej szkole decyduje o właściwym jej funkcjonowaniu i takim organizowaniu kształcenia, aby każdy absolwent znalazł swoją dalszą drogę w życiu.

Ważne daty

Wrzesień 2002r.

Powstanie szkoły dla Młodzieży – Niepublicznego Gimnazjum z Uprawnieniami Szkół Publicznych w Pińczowie z Klasami Przysposabiającymi do Pracy

Wrzesień 2005r.

Powstanie Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Uprawnieniami Szkół Publicznych w Pińczowie

Marzec 2013r.

Coroczny udział uczniów w Patriotycznym Rajdzie na Grochowiska w rocznicę powstania styczniowego

Sierpień-Październik 2013r.

Kontrola kompleksowa NIK w Niepublicznym Gimnazjum z Uprawnieniami szkoły Publicznej. Ocena z kontroli bardzo dobra.

Wrzesień 2013r.

Doposażenie biblioteki szkolnej w dodatkowe woluminy w tym podręczniki szkolne.

Grudzień 2013r.

Udział słuchaczek Policealnej Szkoły Zawodowej z kierunku technik usług fryzjerskich i technik usług kosmetycznych   w Targach Kosmetyczno-Fryzjerskich WIWA w Krakowie

Wrzesień 2014r.

W ramach projektów EFS uczniowie i słuchacze nieodpłatnie zdobywają drugi zawód: kierowca kat. B, operator koparko-ładowarki, spawacz, obsługa kasy fiskalnej, operator wózków widłowych, wizażystka.

Wrzesień 2015r.

W roku szkolnym 2015/2016 placówka odnotowuje najwyższą liczbę uczniów i słuchaczy tj. 297 osób

Grudzień 2015r.

Wyjazdy uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Włoch i Hiszpanii głównie w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i innych.

Maj-Czerwiec 2016r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadza ewaluację problemową w Niepublicznej Szkole Zawodowej,  a w miesiącach listopad- grudzień 2016 w Prywatnej Zasadniczej Szkole Zawodowej Awans. W obu przypadkach wynik ewaluacji dobry.

Wrzesień 2016r.

W związku z reformą oświaty w Pińczowie powstaje Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Uprawnieniami Szkoły Publicznej z oddziałami przysposabiającymi do pracy której dyrektorem zostaje Leszek Kosela

Czerwiec 2018r.

Słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych w 100% zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Maj 2019r.

Modernizacja pracowni informatycznej

Kwiecień 2021r.

Doposażenie szkoły w tablice interaktywne oraz laptopy i tablety dla uczniów z trudną  sytuacją rodzinną w celu ułatwienia im skutecznego  udziału w zdalnym nauczaniu z powodu pandemii

Dlaczego warto wybrać Szkoły Awans?

Udział w praktykach zawodowych

Pomagamy rozwijać umiejętności praktyczne naszych uczniów. Organizujemy zagraniczne praktyki zawodowe

Udział w dodatkowych szkoleniach i kursach

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pozwalają na zwiększenie szans naszych absolwentów na rynku pracy

Uczestnictwo w projektach unijnych

Rozszerzamy proces edukacji uczniów dzięki uczestnictwu w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnictwo w spotkaniach kół zainteresowań

Aby rozwijać swoje pasje i zainteresowania organizujemy tematyczne koła zainteresowań dla uczniów

Nauka na najwyższym poziomie

Zajęcia prowadzone są przez kadrę z dużym doświadczeniem, dzięki czemu nasi absolwenci są w pełni przygotowani do pracy zawodowej lub dalszej nauki

Dopasowana baza edukacyjna

Sale edukacyjne posiadają niezbędny sprzęt i wyposażenie pomocne w nauce

Dokumenty do pobrania

Zapisz się do Szkoły Awans w Pińczowie!

Dołącz do uczniów naszej szkoły i rozwiń swoją ścieżkę kariery. Zobacz jakie dokumenty należy złożyć w procesie rekrutacji.