Cechuje Cię pomysłowość, elastyczność w działaniu i myśleniu oraz wysoka sprawność fizyczna?

W trakcie nauki nauczysz się wykonywać roboty przygotowania, montażu i konserwacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych. Nabędziesz wiedzę z zakresu wykonywania przedmiarów do wyceny prac i przygotowanie kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych, przeprowadzać kontrole szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych.

 

Czas trwania nauki

3 lata

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Nauczysz się m.in.:

 • wykonywać roboty przygotowania, montażu i konserwacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych.
 • nabędziesz wiedzę z zakresu wykonywania przedmiarów do wyceny prac i przygotowanie kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych,
 • przeprowadzać kontrole szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych

Będziesz mógł pracować w:

 • przedsiębiorstwach wodociągowych,
 • firmach budowlanych,
 • firmach sprzedających klimatyzację,
 • możesz również uruchomić własną działalność gospodarczą.

Ukończenie szkoły:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość uzupełnienia wykształcenia w liceum ogólnokształcącym (4 semestry) a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ponadto oferujemy:

 • praktyczną naukę zawodu, za którą uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Chcesz pracować w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych? Zdobądź wiedzę w Branżowej Szkole!