Jeśli jesteś osobą kreatywną, posiadasz łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, masz zdolności do nauki języków obcych to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi – wybierz naukę
w szkole AWANS Pińczów! Wybierając zawód technik obsługi turystycznej nauczysz się sporządzania programów organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów, planowania wraz z kalkulacją kosztów imprez i usług turystycznych, prowadzenia informacji turystycznej, opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów usług turystycznych.

Po ukończeniu nauki na kierunku technik obsługi turystycznej będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw turystyki, organizator imprez, kongresów, konferencji, animator czasu wolnego, pracownik informacji turystycznej.

Czas trwania nauki

5 lat po 8-letniej szkole podstawowej

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Co oferujemy uczniom?

 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Ukończenie technikum:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Chcesz rozpocząć naukę na kierunku Technik Organizacji Turystyki? Zapisz się do Szkoły AWANS już dziś!