Zdobądź wykształcenie na kierunku technik logistyk!

Jesteś osobą operatywną, rzetelną, dyspozycyjną, komunikatywną, cechuje Cię zdolność analitycznego myślenia, spostrzegawczość i refleks to technik logistyk jest właśnie dla Ciebie!

W trakcie nauki na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu: magazynowania, zarządzania zapasami, spedycji, transportu, produkcji oraz ekologii. Na kierunku Technik logistyk zdobędziesz wiedzę na temat obsługi programów magazynowych.

Nauka w tym zawodzie pozwoli Ci znaleźć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Możesz koordynować zaopatrzenie, być spedytorem, przedstawicielem handlowym. Możesz pracować także jako specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administrator taboru i organizator transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. W ramach kształcenia nauczysz się dwóch języków obcych, co pozwoli Ci znaleźć pracę za granicą, która współcześnie jest bardzo popularna i dobrze wynagradzana.

Czas trwania nauki

5 lat po 8-letniej szkole podstawowej

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Co oferujemy uczniom?

 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Ukończenie technikum:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

 

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Chcesz rozpocząć naukę na kierunku Technik Logistyk? Zapisz się do Awans Szkoły już dziś!

Wiedza zdobyta na tym kierunku pozwoli Ci rozpocząć pracę w firmach logistycznych, handlowych czy spedycyjnych.