Lubisz pracę na świeżym powietrzu?

Posiadasz umiejętności organizacji pracy oraz chęć zdobywania wiedzy w zakresie hodowli zwierząt oraz uprawy roślin?

W trakcie nauki nauczysz się planować i organizować proces produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, projektować zmianowanie roślin z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i ekonomicznych.
Zyskasz kwalifikacje do współpracy z dostawcami i odbiorcami produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Dowiesz się jak magazynować i przetwarzać plony a także jak przygotować je do sprzedaży. Nauczysz się dobierać gatunki, rasy i typy użytkowych zwierząt odpowiednich do posiadanych lub planowanych warunków gospodarowania, z uwzględnieniem uzupełniającego systemu żywienia zwierząt.

Czas trwania nauki

3 lata

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

Nauczysz się m.in.:

 • prowadzić uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze, lub surowce, służące do ich wytwarzania.
 • przetwarzać pozyskane roślin we własnym zakresie

Będziesz mógł pracować w:

 • własnym gospodarstwie rolnym
 • jako pomoc w gospodarstwie

Ukończenie szkoły:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość uzupełnienia wykształcenia w liceum ogólnokształcącym (4 semestry) a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ponadto oferujemy:

 • praktyczną naukę zawodu, za którą uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Chcesz pracować w zawodzie rolnika? Zdobądź wiedzę w Branżowej Szkole!