Pragniesz zgłębić tajniki produkcji ulubionych wędlin?

Potrafisz z zamkniętymi oczami rozróżnić każdy rodzaj mięsa? Jesteś osobą staranną i precyzyjną?

Poznaj smak nauki w naszej szkole! W trakcie edukacji nauczysz się dobierać i przygotowywać surowce, półprodukty, dodatki i materiały pomocnicze do procesu produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych oraz oceniać ich jakość, produkować wyroby mięsne i tłuszczowe zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym, przepisami prawa oraz systemami zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, GMP, magazynować surowce, półprodukty i wyroby gotowe, przestrzegając warunków przechowywania, przygotowywać mięso i wędliny do konfekcjonowania i dystrybucji.

 

Czas trwania nauki

3 lata

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Nauczysz się m.in.:

 • wykonywać czynności produkcyjno-technologiczne związane z rozbiorem mięsa,
 • magazynowaniem i przygotowywaniem do dystrybucji
 • realizować czynności związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

Będziesz mógł pracować w:

 • zakładach przemysłowych oraz rzemieślniczych, wytwarzających wyroby mięsne i tłuszczowe,
 • zajmować się rozbiorem elementów półtusz zwierząt rzeźnych,
 • zakładach produkujących wędliny i wyroby garmażeryjne
 • w supermarketach w dziale mięsnym.

Ukończenie szkoły:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość uzupełnienia wykształcenia w liceum ogólnokształcącym (4 semestry) a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ponadto oferujemy:

 • praktyczną naukę zawodu, za którą uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Chcesz pracować w zawodzie przetwórca mięsa? Zdobądź wiedzę w Branżowej Szkole!