Cechuje Cię cierpliwość, odpowiedzialność, wysoka sprawność fizyczna, nie obawiasz się pracy na dużych wysokościach?

W trakcie kształcenia nauczysz się wykonywać prace związane z izolacji termicznych, ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów
i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych. Nauczysz się wykonywać izolacje zimnochronne, akustyczne, przeciwdrganiowe, ogniochronne. Dowiesz się jak konserwować narzędzia i sprzęt do ręcznego i mechanicznego wykonywania robót izolacyjnych oraz wykonywać towarzyszące proste prace blacharskie i antykorozyjne w zakresie związanym z montażem izolacji przemysłowej.

Czas trwania nauki

3 lata

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

BD.06. Wykonywanie izolacji przemysłowych

Nauczysz się m.in.:

 • wykonywać, konserwować, remontować i naprawiać izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach

Będziesz mógł pracować w:

 • branży budowlanej,
 •  przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • szpitalach

Ukończenie szkoły:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość uzupełnienia wykształcenia w liceum ogólnokształcącym (4 semestry) a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ponadto oferujemy:

 • praktyczną naukę zawodu, za którą uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Chcesz pracować w zawodzie monter izolacji przemysłowych? Zdobądź wiedzę w Branżowej Szkole!