Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie usytuowana jest w dogodnej lokalizacji w samym centrum miasta. Szkoła jest nowoczesną placówką edukacyjną z 20-letnim doświadczeniem w kształceniu dzieci i młodzieży, posiadającą w pełni wyposażone sale dydaktyczne.

Szkoła specjalizuje się w szczególności w kształceniu dzieci i młodzieży z klas VII i VIII z przyuczeniem do zawodu. Ponadto szkoła zapewnia bezpłatny internat oraz nieodpłatne całodzienne wyżywienie.

Uczniowie szkoły mogą zyskać kwalifikacje w jednym z  najbardziej pożądanych na rynku pracy zawodów. Szkoła kształci w następujących obszarach: blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kucharz, lakiernik, sprzedawca, stolarz, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość dalszego kształcenia w szkole branżowej, technikum zawodowym bądź szkołach zaocznych.

Kadrę pedagogiczną stanowią wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści. Nauka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pińczowie opiera się przede wszystkim na metodach  nauczania i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych naszych uczniów.

Nauka w szkole jest całkowicie bezpłatna.  W szkole oprócz przysposobienia do pracy i aktywizacji zawodowej uczy samodzielności, zaradności życiowej  oraz pełnienia określonych ról społecznych.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie zapewnia także udział w nieodpłatnych pozalekcyjnych formach kształcenia: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wycieczki szkolne uwzględniające potrzeby oraz pasje naszych uczniów.

Czas trwania nauki

Tryb naucznia

Kwalifikacje

Szkoła zapewnia:

  • przyuczenie do wykonywania zawodu, za które uczeń otrzymuje wynagrodzenie
  • bezpłatne całodzienne wyżywienie
  • bezpłatne miejsce w internacie
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

do uzupełnienia

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Zapraszamy do zapisu do klas VII i VIII szkoły podstawowej

Nauka w klasach przysposabiających do zawodu, za które uczeń otrzymuje wynagrodzenie. Zobacz jakie dokumenty złożyć aby zapisać się do szkoły.