Zapisz się na jeden z kierunków w Policealnej Szkole Zawodowej w Pińczowie!

Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich (liceum, technikum). W czasie trwania nauki przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia – po ukończeniu szkoły – do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Słuchaczy kształcimy w najnowocześniejszych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, natomiast nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Szeroka gama kierunków kształcenia daje możliwość zdobycia zawodu, który zapewni pracę, będzie perspektywą na przyszłość.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Tryb naucznia

Zaoczny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Kształcimy w zawodach:

  • technik usług kosmetycznych
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • opiekunka środowiskowa
  • asystent osoby niepełnosprawnej

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Zapisz się na jeden z kierunków w Policealnej Szkole Zawodowej!

Wybierz kierunek zgodny z Twoimi zainteresowaniami i zacznij naukę w naszej szkole!