Zdobądź wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Słuchaczami liceum mogą być absolwenci gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są do II klasy liceum
(semestr III). Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki bezpłatnie.

Po ukończeniu liceum dajemy możliwość kształcenia zawodowego w Policealnych Szkołach Zawodowych.

Czas trwania nauki

6 semestrów

Tryb naucznia

Zaoczny

Kwalifikacje

do uzupełnienia

Wykaz przedmiotów:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka

Kolumna do uzupełnienia

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Rozpocznij naukę w Szkole Awans!

Zapisz się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i ucz się w najlepszej szkole w regionie.