Ucząc się na kierunku technik budownictwa, będziesz mógł podjąć pracę w rozwojowej branży budowlanej!

Jeśli cechuje Cię wysoka sprawność fizyczna, wyobraźnia przestrzenna, umiejętność pracy w zespole, technik budownictwa to kierunek dla Ciebie.

Po ukończeniu nauki będziesz przygotowany do wykonywania różnego rodzaju robót konstrukcyjno-budowlanych oraz  prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

W trakcie nauki na kierunku technik budownictwa zdobędziesz umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, projektowania elementów konstrukcyjnych budowli, dobierania materiałów, sprzętów, maszyn i urządzeń do wykonania określonych prac i wiele innych.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach remontowo-wykończeniowych, firmach produkujących materiały budowlane i prefabrykaty, biurach projektowych,  urzędach administracji państwowej i samorządowej, nadzorze budowlanym, firmach zarządzających nieruchomościami. Sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych.

 

Czas trwania nauki

5 lat po 8-letniej szkole podstawowej

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Co oferujemy uczniom?

 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Ukończenie technikum:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Pińczówul. 1-go Maja 2, 28-400 Pińczów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Pińczów

Naucz się sztuki budowlanej na kierunku Technik Budownictwa!

Otwórz sobie ścieżkę do zdobycia pracy marzeń lub otwarcia własnej działalności. Ucz się w nowoczesnej placówce oświatowej razem z rówieśnikami.