Widowisko artystyczne pod hasłem „Pragnienie Pokoju”

2 czerwca o godz. 17:00 w Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach odbył się koncert będący formą podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy angażują się w pomoc podopiecznym Fundacja AWANS z Ukrainy, kształcącym się w szkołach Centrum Kształcenia Awans

Widowisko artystyczne pod hasłem „Pragnienie Pokoju” miało charakter słowno-muzyczny, zaś w jego przygotowanie i oprawę artystyczną byli zaangażowani uczniowie Centrum Kształcenia Awans pochodzący z Ukrainy.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli przy nas w ten wyjątkowy dzień

i nieśli z nami Pragnienie Pokoju.

Występy naszych ukraińskich podopiecznych z Centrum Kształcenia Awans skłaniają do pochylenia się nad losem rodaków, którzy pozostali w Ukrainie walcząc o niepodległość swojej ojczyzny

Cieszymy się, że nasi darczyńcy przybyli tak licznie na organizowane przez nas wydarzenie.

Patronat nad koncertem objęli: Bogdan Wenta Prezydent miasta Kielce Marszałek Andrzej Bętkowski, Echo Dnia oraz @RadioKielce

Inne artykuły

02 grudnia 2022

W szkole „AWANS” w Pińczowie trwa modernizacja i doposażanie w pomoce naukowe klasopracowni nr 11. Pojawiła się nowa biała tablica oraz szklana gablota z akcesoriami do zajęć z logistyki.

01 grudnia 2022

Na kierunkach Technik Logistyk i Technik Informatyk nasi uczniowie zdobywają wiedzę, która pozwoli im odnieść sukces w życiu zawodowym Naukę ułatwia nowoczesne wyposażenie, które stale uzupełniamy aby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju

28 listopada 2022

Projektować można również makijaże ! Podczas ostatnich zajęć z wizażu uczestniczki tworzyły makijaże na kartach zwanych Face Charts. Takie projektowanie nie tylko służy do zapisania pomysłu na makijaż, ale pobudza wyobraźnię i jest ciekawą zabawą w dobieranie kolorów. A potem było wiele przyjemności z wykonywania makijaży ….