„NOWY AWANS”

W ostatnich dniach budynek Szkół dla Młodzieży i Dorosłych „AWANS” w Pińczowie zyskał zupełnie nowy wygląd.

Rozbudowano system monitoringu, ocieplono ściany zewnętrzne oraz położono elewację.

Pracownie szkolne zostały doposażone w nowe, 65-calowe tablice interaktywne i sprzęt komputerowy.

W ramach prowadzonych prac na ścianach frontowych szkoły pojawią się nowe szyldy informacyjne.

Inne artykuły

08 marca 2022

Informujemy, iż w ramach prowadzonych szkół posiadamy wolne miejsca w Branżowej  Szkole I stopniaw Pińczowie na kierunkach: – fryzjer; – kucharz; – sprzedawca; – mechanik pojazdów samochodowych; – murarz-tynkarz; – cukiernik; – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; – mechanik pojazdów samochodowych; – stolarz; i wielu innych. Ponadto oferujemy naukę w szkole podstawowej  w […]

14 grudnia 2021

Po raz kolejny w budynku Szkół dla Młodzieży i Dorosłych „AWANS” w Pińczowie odbyła się edycja Szlachetnej Paczki. W dniach 10-12 grudnia 2021 r. trwało przyjmowanie paczek, które zostały przekazane dla najbardziej potrzebujących rodzin z rejonu Ponidzia. Do pomocy przy organizacji akcji poza lokalnymi wolontariuszami aktywnie włączyli się pracownicy i słuchacze Szkół „AWANS”. Za bezinteresowne […]

10 grudnia 2021

W dniu 9 grudnia 2021 r. młodzież Branżowej I Stopnia w Pińczowie pod opieką wychowawcy Jerzego Łaganowskiego uczestniczyła w zajęciach plastycznych realizowanych pod hasłem „Murem za mundurem”. W ramach zajęć nasi uczniowie wykonywali kartki bożonarodzeniowe dla żołnierzy stacjonujących na wschodniej granicy z Białorusią. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością, o czym świadczy ilość stworzonych prac. Wykonane […]